Firmainformasjon

Oslofjorden Regnskap så dagens lys i desember 2005. Selskapet startet sin drift i sentrale lokaler i Tofte sentrum, Hurum kommune, ved innseilingen til oslofjorden den 1. mars 2006.

Selskapet overtok da en kundeportefølje bestående av 44 kunder, og porteføljen fortsetter å vokse.

Vi er et regnskapskontor som legger vekt på å være oppdatert i vårt arbeid, slik at kundene kan være trygge på at jobben som utføres gjøres iht gjeldende lover og regler.

Regnskapskontorets daglige leder, Stine Grønvold er utdannet registrert revisor fra Handelshøyskolen BI, og autorisert regnskapsfører. Hun har 6 års erfaring som revisormedarbeider i et av landets største revisjonsfirmaer, og 2,5 års erfaring som controller i et mindre regnskapskontor.

Vi har sakte med sikkert vokst i antall kunder og dermed også i antall ansatte. I 2017 utvidet vi antall ansatte til 5 personer. Se nærmere beskrivelse på egen side.

Vi benytter oss av Uni Micro som regnskapsprogram og Total Årsoppgjør som årsoppgjørsprogram. Vi tilbyr også web-løsninger til våre kunder - Uni Economy, som er ett komplett regnskapsprogram på web.